Skip to main content

Eladási Feltételek

Általános rendelkezések

A jelen használati feltételek (a továbbiakban rövidség kedvéért „Feltételek”) szabályozzák a Toscanità s.r.l., C.F./P.IVA 00274400522, tulajdonában lévő instant.toscanita.it weboldal (a továbbiakban rövidség kedvéért „Webhely”) használatát. a pro tempore jogi képviselő személye, székhelye: 50132 Firenze (FI), Pier Capponi n. 99 e-mail: commerciale@toscanita.it, pec toscanita@pec.toscanita.it (továbbiakban a rövidség kedvéért „Eladó”) az Oldal használója által, legyen az természetes vagy jogi személy (a továbbiakban továbbítom, mert rövidség, „Felhasználó”).

A Webhely használata ezért Felhasználói státuszt biztosít, és a jelen Feltételek teljes körű elfogadását jelenti.

A Felhasználó kifejezés alatt mind a Fogyasztó Felhasználót értjük (Fogyasztó alatt azt a természetes személyt értjük, aki bármilyen vállalkozási, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai tevékenységgel nem összefüggő célból jár el) és a hivatásos felhasználót (szakember alatt az eljáró természetes vagy jogi személyt értjük. vállalkozói, kereskedelmi, kézműves vagy szakmai tevékenysége gyakorlása során, vagy annak közvetítője).

Definíciók

A következő kifejezések a jelen Feltételekben az alábbiakban megadott jelentéssel bírnak:

 • „Fiók”: az Eladó által elérhetővé tett környezet, ideértve a lehetőséget, hogy a Felhasználó hozzáférjen bizonyos Szolgáltatásokhoz és megadja preferenciáit.
 • „Megrendelés visszaigazolása”: az Eladótól a Felhasználó által a Felhasználó által megjelölt e- mail címre e-mailben küldött közlés a megrendelés elküldésekor, amelyen keresztül az Eladó visszaigazolja a megrendelés átvételét és a kért Termékek elérhetőségét. Ez a közlemény a következőket tartalmazza: hivatkozás a jelen Feltételekre, a rendelési szám, a szállítási és számlázási adatok, a megrendelt Termékek listája azok lényeges jellemzőivel és a teljes ár, beleértve a szállítási költségeket is.
 • „Értesítés a termékek végleges elérhetetlenségéről”: az Eladó e-mailben a Felhasználó által megjelölt e-mail címére küldött közlése a megrendelés elküldésekor, amelyen keresztül az Eladó közli a Felhasználóval, hogy egy és/vagy több termék nem elérhető. Termékek.
 • A „Tartalom” bármely és/vagy bármilyen zenét, hangelemet, fényképeket, képeket, videókat, üzeneteket vagy egyéb anyagokat jelent, beleértve az Adatokat is, amelyeket feltöltöttek és/vagy jelen vannak az Oldalon.
 • A „Hitelesítési adatok” azt a felhasználónevet és jelszót és/vagy egyéb hitelesítési módot jelölik, amelyen keresztül a Felhasználó hozzáférhet a Fiókjához és/vagy használhatja az Eladó által elérhetővé tett szolgáltatásokat, amelyekhez előzetes regisztráció szükséges.
 • „Adat”: minden olyan információ, beleértve az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információkat is, mint például, a teljesség igénye nélkül, név, vezetéknév, e- mail cím, telefonszám, érdeklődési kör és/ vagy vásárlási szokások és/vagy más típusú személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Regisztráció során az Eladónak adnak meg.
 • A „Webhelyhez fűződő jogok” az Oldal alapjául szolgáló szoftverhez kapcsolódó összes Jogot jelöli, kifejezetten beleértve az 1941. április 22-i törvényben meghatározott kizárólagos jogokat. 633, valamint az azt követő módosítások és kiegészítések, különösen cikkenként. 64-bis ss. ugyanannak a törvénynek. Példaként, és ezért a teljesség igénye nélkül, az Oldalon található Jogok minden esetben magukban foglalják a sokszorosítás, a végrehajtás, a feltöltés, a feldolgozás, az adaptáció, a fordítás, a terjesztés, a nyilvánossághoz terjesztés, a terjesztés kizárólagos jogát. az Oldal alapjául szolgáló szoftver kidolgozott és/vagy módosított és/vagy adaptált verziói.
 • „Fiókbeállítások” jelzi a Weboldalnak azt a Felhasználói Fiókján keresztül elérhető részét, ahol a Felhasználó frissítheti és/vagy módosíthatja a Regisztráció során megadott adatokat.
 • „Adatvédelmi szabályzat”: az (EU) 2016/679 (GDPR) rendelet 13-14., valamint a 101. sz. törvényerejű rendelettel módosított 196/2003. /2018 itt érhető el instant.toscanita.it/privacy- policy
 • „Termékek”: az Eladó által a Webhelyen keresztül eladásra kínált összes áru, az egyes Terméklapokon pontosabban meghatározottak szerint.
 • „Program”: a Weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatások és funkciók alapjául szolgáló számítógépes program, beleértve a funkcionális és grafikus felületeket is, amelyek az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik, és amelyre az Eladó rendelkezik a cikkben megjelölt összes joggal. törvény 64 bis. 633. sz., 1941. április 22-i és az azt követő módosítások, amely az alábbiakban megjelölt módokon történő használatára a Felhasználó rendelkezésére áll.
 • A „vélemények” azt a bizonyos típusú Tartalomra utalnak, amely bármilyen és/vagy bármilyen típusú információból (pl. üzenetek és/vagy fényképek és/vagy videók stb.) áll, amelyen keresztül a Felhasználó közzéteheti véleményét a tartalommal kapcsolatban. Az Eladó által az Oldalon keresztül kínált termékek.
 • „Regisztráció”: azt az informatikai eljárást jelöli, amelyen keresztül egy adott természetes vagy jogi személy az Oldalra való belépést követően lehetővé teszi a Regisztrációhoz szükséges Szolgáltatások használatát, valamint saját Fiók létrehozását. A sikeres regisztráció érdekében a Felhasználónak meg kell adnia néhány adatot, amelyet az Eladó megőriz.
 • „Terméklap” a Weboldalnak azt a bizonyos területét jelöli, amelyen található: i) az Eladó által a Weboldalon keresztül értékesített Termék neve, ii) a Termékre vonatkozó kötelező információ, amelyet a Felhasználó rendelkezésére bocsátott. vásárlás, iii) a Termék ára adókkal együtt; iv) a Termékek elérhetősége; v) az esetleges szállítási költségek.
 • A „Szolgáltatások” mindazon funkciókat jelölik, amelyeket az Eladó az Oldal Felhasználóinak kínál, és ide tartozik többek között a Terméklapok megtekintése, valamint az online vásárlások lebonyolítása.
 • „Az oldal használata”: minden olyan művelet, amelyet a Felhasználó az Oldalra való belépés pillanatától hajt végre, beleértve a Terméklapok egyszerű megtekintését, függetlenül a hozzáférési eszköztől (pl. PC, táblagép vagy okostelefon), típusától kapcsolat (privát, harmadik fél, nyilvános vagy WI-FI) és a kapcsolat helye.

Az oldal használatának feltételei

A Felhasználó nem használhatja az Oldalt vagy bármely Tartalmat oly módon, hogy az az Eladónak vagy harmadik feleknek kárt okozzon. A Felhasználó köteles különösen tartózkodni attól, hogy az Oldalt vagy az ott található Tartalmat versenyszerű tevékenység végzésére használja, vagy minden esetben oly módon, hogy az érdeksérelmet okozzon, ideértve a gazdasági érdekeket is, vagy az Eladó, más Felhasználók vagy harmadik felek képe.

Az oldal böngészése felnőttek és kiskorúak számára egyaránt engedélyezett. A Termékek vásárlását csak nagykorúak tehetik meg.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó által az Oldalon keresztül elérhetővé tett szolgáltatásokat és funkciókat a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával használja, és semmi esetre sem vállalja, hogy a fent említett szolgáltatásokat és funkciókat az Eladó által engedélyezetttől eltérő célra nem használja, ideértve a , példaként, de nem kizárólagosan:

 • illegális vagy tiltott tartalom feltöltése, közzététele és továbbítása és/vagy terjesztése bármilyen módon vagy formában a fent említett szolgáltatásokon vagy funkciókon keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan a meztelenséget, pornográfiát, szexet, nem megfelelő gyermekképeket, erőszakot bemutató videókat. , halott vagy súlyosan sérült testek, rosszul bánt állatok, valamint olyan üzenetek és/vagy anyagok, amelyek obszcén, istenkáromló, pornográf, rasszista vagy minden esetben rágalmazó nyelvezetet használnak más Felhasználókra és/vagy alanyokra, természetes vagy jogi személyekre, valamint olyan Tartalomként, amelynek nem ő a jogos tulajdonosa, vagy amelyekhez nem szerezte meg a szükséges engedélyeket;
 • harmadik fél bármely jogának megsértése, ideértve a képmáshoz, névhez, dekorációhoz, becsülethez és jó hírnévhez fűződő jogokat, beleértve a kereskedelmi jogokat is;
 • olyan Tartalmak és/vagy anyagok terjesztése vagy nyilvánosságra hozatala, amelyek tiltott tevékenységek elkövetésére irányulnak, ideértve például, de nem kizárólagosan az erőszakra való felbujtást és/vagy bármilyen jellegű bűncselekmény elkövetését;
 • vírusok és/vagy egyéb informatikai eszközök továbbítása, amelyek veszélyeztethetik az informatikai berendezések integritását és/vagy biztonságát (ún. malware, trójai faló stb.);

 

 • olyan weboldalakra mutató linkek bejelentése és terjesztése, ahol a fent megjelölt tiltott tevékenységek valamelyikét végzik;
 • a fent említett Szolgáltatások és funkciók használatának időtartama alatt más Felhasználókkal folytatott interakciók során bármilyen módon helytelen viselkedés;
 • kéretlen leveleknek és/vagy más Felhasználókkal való bármilyen nem kívánt interakciónak tulajdonítható tevékenységek végzése.

A Webhely bizonyos Szolgáltatásainak és/vagy funkcióinak eléréséhez fiók létrehozására lehet szükség. Ennek érdekében a Felhasználótól olyan információkat kérhetnek, amelyek lehetővé teszik az azonosítást. Az (EU) 2016/679 (GDPR), valamint a 101/2018. számú törvényerejű rendelettel módosított 196/2003. számú törvényi rendelet értelmében az Eladó köteles a Felhasználó azonosítását lehetővé tevő személyes adatokat gyűjteni és tárolni. , aki ezért vállalja,

hogy a személyazonosságára vonatkozóan pontos és teljes adatokat továbbít, és tartózkodik mások személyazonosságának bitorlásától. Ha ezt a kötelezettségvállalást nem tartják be, az Eladó fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül és azonnali hatállyal ne erősítse meg, ne függessze fel vagy törölje a Fiókot, kizárva a kártérítést, kártérítést és/vagy visszatérítést a ” Felhasználó.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondosan megőrzi a Hitelesítési Hitelesítési Adatait, amelyek bizalmas adatnak minősülnek, amelyért a Felhasználó kizárólagos és kizárólagos felelőssége, a felhasználásukkal végzett tevékenységek tekintetében is.

A Felhasználó ezért vállalja, hogy haladéktalanul, de minden esetben ésszerű időn belül felveszi a kapcsolatot az Eladóval a cikkben megjelölt elérhetőségeken. 1, vagy az utóbbi által közölt eltérő címre, megfelelő írásos közlemény megküldésével a Hitelesítő okiratok ellopása vagy elvesztése esetén, annak érdekében, hogy az Eladó kérje azok deaktiválását és ezt követő cseréjét, valamint bármilyen felhasználási feltételezés esetén, akár állítólagos, jogosulatlan harmadik felek által a Webhelyen keresztül elérhetővé tett szolgáltatásokról és funkciókról.

Tudomásul veszik, hogy az Eladó semmilyen módon nem tehető felelőssé a Hitelesítő adatok helytelen használatából, elvesztéséből, ellopásából és/vagy bizalmasságának megsértéséből eredő káros vagy hátrányos következményekért, abban az esetben, ha elküldik, a Felhasználó által a fent említett kommunikációról.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó Termékeivel kapcsolatos Vélemények közzétételére a következő feltételek vonatkoznak: i) tilos vulgáris, trágár vagy az Oldal kontextusához nem illő nyelvezet használata; ii) a Vélemények tartalma nem lehet hamis és/vagy valótlan; iii) Véleményeket csak azok a Felhasználók tehetnek közzé, akik ténylegesen megvásárolták az adott terméket; iv) kifejezetten tilos „negatív” Vélemények közzététele kizárólag az Eladó szakmai imázsának és/vagy jó hírnevének lejáratása céljából; v) kifejezetten tilos más Felhasználókkal szemben nem megfelelő és/vagy sértő és/vagy vulgáris kifejezéseket használni.

A Felhasználó kifejezetten felhívja a figyelmét arra, hogy az Eladó fenntartja a jogot, de nem kötelezettséget arra, hogy saját belátása szerint és anélkül, hogy ez a Felhasználóval szemben felelősséget vállalna, eltávolítsa azokat a Véleményeket, amelyek sértik a jelen Feltételeket, és különösen, amelyek az az Eladó tisztán diszkrecionális értékelése, i) nem alkalmas a Webhely kontextusára; ii) hamis és/vagy valótlan; iii) olyan Felhasználók teszik közzé, akik nem vásárolták meg az adott terméket; iv) kizárólagos célja az Eladó és/vagy harmadik felek szakmai imázsának és/vagy hírnevének lejáratása; v) nem tartalmazhat helytelen és/vagy sértő és/vagy vulgáris kifejezéseket más Felhasználók felé – és/vagy bármilyen esetben a törvénybe ütköző módon.

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a Fogyasztó számára – art. 49. A 206/2005

A Felhasználó az adásvételi szerződés megkötése előtt megvizsgálja a Termékek jellemzőit, amelyek az egyes Terméklapokon a Felhasználó által választott időpontban láthatók.

Az adásvételi szerződés megkötése és a „fizetési kötelezettséggel” járó megrendelés érvényesítése előtt a Felhasználó tájékoztatást kap az alábbiakról:

 • Kötelező információk és a Termékek teljes ára adókkal együtt, a szállítási és egyéb költségek részleteivel;
 • fizetési feltételek;
 • határidő, amelyen belül az Eladó vállalja az áru kiszállítását;
 • az elállási joggal kapcsolatos feltételek, feltételek és eljárások;
 • a megvásárolt Termékek megfelelőségi jogi garanciájának megléte.

A Felhasználó a szerződés megkötése előtt bármikor és minden esetben tudomásul veheti az Eladóra vonatkozó, az alábbiakban is közölt információkat: Toscanità s.r.l., C.F./P.IVA 00274400522, a törvényes képviselő személyében pro tempore, székhelye: 50132 Firenze (FI), via Pier Capponi n. 99 e-mail: commerciale@toscanita.it, pec toscanita@pec.toscanita.it, azonban mindig elérhetők a Webhely adott „Kapcsolatok” részében és/vagy minden esetben a Webhely láblécében.

A szerződés tárgya

Jelen Feltételek az alábbiakra vonatkoznak: i) a Felhasználó által az Oldalon keresztül vásárolt Termékek értékesítése; ii) bármely kiegészítő vagy kiegészítő Szolgáltatás vásárlása; iii) a Felhasználó általi navigáció a Webhelyen, valamint az Oldalon keresztül a Felhasználó számára elérhető összes Szolgáltatás és funkció használata.

A Felhasználó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a Termékek vásárlása azon Felhasználók számára van fenntartva, akik sikeresen befejezték a Regisztrációs eljárást.

A Felhasználót kifejezetten tájékoztatják és tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa és/vagy törölje azokat a megrendeléseket, amelyek: i) olyan Felhasználótól származnak, aki korábban megsértette a jelen Feltételeket, ii) aki bármilyen csalásban vett részt, különösen hitelkártyákra hivatkozva, iii) hamis és/vagy hiányos és/vagy pontatlan adatokat közölő Felhasználók által.

A szerződés véglegesítésének módja

A Weboldalon értékesített különböző Termékek jellemzőit és árait a vonatkozó Terméklapok tartalmazzák.

A Termékek megvásárlásához a Felhasználó köteles kitölteni és elküldeni a megrendelőlapot elektronikus formátumban a Weboldalon található utasításokat követve.. A Felhasználó köteles a Terméket a „Kosárba” helyezni, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elolvasását követően, ill. megerősítette elfogadásukat, akkor meg kell adnia a szállítási és számlázási adatokat (ha szükséges), kiválasztani a kívánt fizetési módot, és meg kell erősítenie a megrendelést.

A Weboldalról történő puszta szerződéses ajánlat értékű megrendelés elküldésével a Felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a vásárlási eljárás során megadott valamennyi információt elolvasta, és teljes mértékben elfogadja a jelen Általános és Fizetési Feltételeket átírva, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot. Irányelv.

Az Eladó és a Felhasználó között létrejött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a megrendelés Eladó általi elfogadásával létrejöttnek kell tekinteni. Ezt az elfogadást a Megrendelés visszaigazolása útján közlik a Felhasználóval.

Az elállási jog esetleges gyakorlásának sérelme nélkül a Felhasználót kifejezetten tájékoztatják, és beleegyezik, hogy a Megrendelés visszaigazolásának kézhezvételét követően 12 (tizenkét) órája

lesz az Eladó értesítésére (e-mailben és/vagy egyéb módon). az oldalon feltüntetett) a Megrendelés elküldése során felmerülő hibákat. Ezt a határidőt követően a rendelést feldolgozzuk és a változtatásokat már nem fogadjuk el. Ez adott esetben nem érinti a Felhasználó elállási jogának gyakorlásához való jogát.

A Termékek Eladónak fel nem róható okból bekövetkezett elvesztésének vagy károsodásának kockázata csak akkor száll át a Felhasználóra, ha az utóbbi, vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy a Termékek fizikai birtokába kerül.

A kockázat azonban már a Terméknek a fuvarozóhoz történő átadása pillanatában átszáll a Felhasználóra, ha a Felhasználó az utóbbit választotta, és az Eladó erre nem tett javaslatot, a Felhasználó fuvarozóval szembeni jogainak sérelme nélkül.

Termék elérhetőség

A Termékek elérhetősége – a Termékismertetőben feltüntetettek szerint – a Felhasználó rendelése időpontjában való tényleges elérhetőségre vonatkozik. Ezt a rendelkezésre állást azonban pusztán tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, mivel az Eladónak fel nem róható körülmények miatt (pl. több Felhasználó egyidejű jelenléte az Oldalon) előfordulhat, hogy a Termékek már nem elérhetők.

Ha egy és/vagy több Termék nem elérhető, az Eladó a Termékek végleges elérhetetlenségéről szóló értesítést küld a Felhasználónak. E közlemény kézhezvételét követően a Felhasználónak a következő 12 órán belül jogában áll válaszolni, hogy csak az elérhető Termékek szállítását erősítse meg, vagy azt teljes mértékben törölje. Amennyiben ezen időszakon belül nem érkezik válasz, a megrendelés visszaigazoltnak minősül, és a rendelkezésre álló Termékeket kiszállításra küldjük. A hiányzó Termékekre vonatkozó összeget minden esetben a Felhasználó által választott fizetési móddal, a megrendelés helyesbítésétől számított 30 napon belül visszaküldjük a Felhasználónak.

Az Eladó mindennemű felelősségét a Felhasználóval vagy harmadik felekkel szemben ez esetben kizárja.

Árak, fizetési módok és számlázás

 • A Weboldalon feltüntetett Termékek eladási ára euróban értendő, és már tartalmazzák az adókat és illetékeket, valamint minden kiegészítő vagy járulékos költséget, például, de nem kizárólagosan, a szállítási költségeket.
 • Az ügyfél az alábbiak szerint fizethet online:
  • vagy MasterCard, Visa, American Express kártyák online fizetésére engedélyezett hitel-, betéti és előre fizetett kártyákkal;
  • vagy előre fizetett kártyákkal;
  • vagy PayPal;
  • Az oldalon feltüntetett további módszerek.
 • Semmi esetre sem fogadunk el készpénzes fizetési módot.
 • Az Oldalon vásárolt termékek ellenértéke minden esetben történhet az Eladó által megjelölt és az Oldalon meghirdetett további módokon, a megfelelő lefoglalt területeken vagy a megrendelés kitöltésekor és elküldésekor, és minden esetben a a megrendelés végleges elküldése.

A számla kiállítása nem kötelező, ha azt a Felhasználó legkésőbb a megrendelés leadásának időpontjáig az elnöki rendeletben megjelölt módon nem kéri. 1972/10/26 n. 633 – 22. cikk. A

számlázási adatokat a vásárlónak a regisztráció során vagy a Megrendeléskor kell megadnia. A számlázási adatok helyes beviteléért és/vagy közléséért kizárólag a Felhasználó felelős.

A Felhasználó tudomásul veszi és tudomásul veszi, hogy a fizetési műveletek lebonyolítása céljából a fizetési műveletekre vonatkozó adatok nem haladnak át az Eladó által használt szervereken, és azokat csak megfelelő minőségi tanúsítványok birtokában kezelik harmadik fél.

Szállítási lehetőségek:

 • Az Eladó vállalja, hogy a megvásárolt Termékeket expressz futár útján a Felhasználó által a megrendelőlapon feltüntetett címre kézbesíti legkésőbb a „Megrendelés visszaigazoló közlésének Felhasználó általi kézhezvételétől számított 7 napon belül, ill. később, a fizetés Eladó általi kézhezvételének napjától.
 • A Felhasználó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy egy vagy több, az Eladónak fel nem róható ok miatt késések fordulhatnak elő, így például csak példaként, és így a teljesség igénye nélkül: i) a Termékek esetleges testreszabása; ii) szállítási terület; iii) előre nem látható körülmények és/vagy vis maior.
 • Jelen Feltételek értelmében a kézbesítés megtörténtnek minősül, ha a Felhasználó által a megrendelőlapon feltüntetett szállítási címen átvételi előfizetés történt.
 • A Felhasználó kifejezetten tájékoztatja és tudomásul veszi, hogy a Termékek kiszállítása az Eladó által az egyes Terméklapokon megjelölt országokban és minden esetben a megrendelés végleges elküldése előtt történhet.
 • Fogyasztó Felhasználó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az Eladó által nem az Eladó által megjelölt határidőn belül történő szállítás esetén a Kbt. A Fogyasztói Törvénykönyv 61. § (3) bekezdése szerint, mielőtt felmondhatná a Szerződést, fel kell hívnia az Eladót a körülményeknek megfelelő további határidőn belüli szállításra. A művészet értelmében. 61 (4) bekezdése szerint a Fogyasztó Felhasználót nem terheli a fent említett póthatáridőn belüli kiszállítás kérése, ha: i) az Eladó kifejezetten megtagadta a Termékek kiszállítását; ii) a szállítási határidőt a szerződéskötés körülményeire tekintettel lényegesnek kellett-e tekinteni; iii) amennyiben a Fogyasztó Felhasználó előzetesen értesítette az Eladót, a Ptk. 1, hogy a szállítási idő lényegesnek tekinthető.

Elállási jog:

 • A Fogyasztónak minősülő Felhasználó (más néven „Fogyasztó Felhasználó”) jogosult a Szerződéstől a Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül kötbér és ok megjelölése nélkül elállni.
 • A Fogyasztó Felhasználó által egy megrendeléssel végrehajtott és külön szállított többszöri vásárlás esetén a 14 napos határidő az utolsó Termék átvételének napjától kezdődik.
 • Az elállási joggal élni kívánó Fogyasztó Felhasználó ezt kifejezetten ajánlott levélben küldhető nyilatkozattal köteles közölni az Eladóval. vagy hitelesített e-mailben a fent megjelölt címre. 1 vagy más címre, amelyet az Eladó utólag közöl a Fogyasztó Felhasználóval.
 • A műv. 206/2005. (Fogyasztói Kódex) törvény 57. §-a szerint a Fogyasztó Felhasználó az elállási jog gyakorlása esetén köteles az árut visszaküldeni attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen az Eladóval elállási szándékát közölte. .
 • Az árut a cikkben megjelölt címre kell visszaküldeni az Eladónak. 1 fent jelzett.
 • Minden esetben a Termékek visszaküldésével kapcsolatos minden költség a Fogyasztó Felhasználót terheli.
 • A Termékeket sértetlenül, eredeti csomagolásban, minden részében hiánytalanul (beleértve a csomagolást, címkéket stb.) és a mellékelt adódokumentációval együtt kell visszaküldeni. A fentiek betartásának ellenőrzésére vonatkozó jog sérelme nélkül az Eladó a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon belül visszatéríti az elállás tárgyát képező Termékek összegét, beleértve az esetleges szállítási költségeket is.
 • Az elállási jog a megvásárolt Termékre teljes egészében vonatkozik; ezért ha a Termék több alkatrészből vagy részből áll, az elállás csak a megvásárolt Termék egy részénél érvényesíthető, kivéve, ha az Eladó és a Fogyasztó Felhasználó utólag másként állapodnak meg.
 • A cikk előírásai szerint. A 21/2014. törvényerejű rendelettel módosított 206/2005 (Fogyasztói Kódex) 56. § (3) bekezdése értelmében az Eladó felfüggesztheti a visszatérítést a Termék(ek) átvételéig, vagy a Fogyasztó Felhasználó általi bizonyításra, hogy a Termékeket visszaküldte. az Eladónak.
 • Az Eladó a visszatérítést a Fogyasztó Felhasználó által a vásárlás során választott fizetési móddal hajtja végre. Eladó más fizetési módot csak akkor vehet igénybe, ha a Fogyasztó Felhasználó ebbe a változtatásba beleegyezik.
 • Ha az elállási jog gyakorlásának módjait, feltételeit és feltételeit a jelen cikkben meghatározottak szerint nem tartják be, a Fogyasztó Felhasználó nem jogosult a már kifizetett összeg visszatérítésére. Ebben az esetben a Fogyasztó Felhasználó saját költségén visszaszerezheti a Termékeket abban az állapotban, amelyben azokat az Eladónak visszaküldte. Ellenkező esetben az Eladó megtarthatja a visszaküldött Termékeket, a Fogyasztó Felhasználó által az adott vásárlásért már kifizetett összegen felül.

Az elállási jog kifejezetten kizárt az Eladó és a Professzionálisnak minősülő Felhasználó („Professzionális Felhasználó”) között létrejött Szerződésekre való hivatkozással.

Garanciák:

 • A Professzionális Felhasználó által vásárolt minden termékre az árusított termék hibáira vonatkozó garancia vonatkozik az 1. sz. 1490 és köv. kód civil; a Hivatásos Felhasználónak a kellékszavatossági igény érvényesítésére irányuló intézkedése a megvásárolt Termék átadásától számított 1 év elteltével elévül, és az ezzel kapcsolatos hibákat a Ptk. 1495 tőkehal. Civil
 • A Fogyasztó Felhasználó által vásárolt minden Termék esetében az utóbbi ingyenesen részesül a 128. és azt követő cikkekben meghatározott megfelelőségi jogi garanciából. törvényerejű rendelet (Fogyasztóvédelmi kódex) 206/2005. Az Eladó által fizetett Jogi Garancia azokra a megfelelőségi hibákra vonatkozik, amelyek a Termék átadásától számított 24 hónapon belül jelentkeznek, és amelyeket a Fogyasztó a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelentett be, a a művészet. 132. §-a alapján. Hiány esetén a Fogyasztó Felhasználó jogosult a Termék megfelelőségét díjmentesen helyreállítani kijavítással vagy cserével, illetve az ár megfelelő csökkentésével vagy a Szerződés felbontásával. A Fogyasztó Felhasználó minden esetben a fent leírt Jogi Garanciából eredő jogok tulajdonosa marad, függetlenül attól, hogy egyéb hagyományos, ingyenes vagy fizetős garanciát írnak alá.

Megfelelőségi hiba lép fel, ha a megvásárolt termék:

 • nem alkalmas arra a felhasználásra, amelyre az azonos típusú árukat általában használják,
 • nem felel meg az eladó által készített leírásnak, és nem rendelkezik azokkal az árukkal, amelyeket az eladó mintaként vagy modellként bemutatott a fogyasztónak,
 • nem mutatja az azonos típusú áru szokásos tulajdonságait és teljesítményét, figyelembe véve a reklámban vagy a címkén tett nyilatkozatokat is,
 • nem alkalmas a fogyasztó által kívánt meghatározott felhasználásra, ha a vásárláskor az eladó tudomására jutott.

Mindenesetre magától értetődik, hogy a Felhasználó, legyen az Fogyasztó vagy Szakember, nem jogosult semmilyen típusú jótállásra semmilyen termékre vagy hibásnak minősített alkatrészre vonatkozóan, ha – eltérő rendelkezés hiányában és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően:

 • A termékeket az Eladón vagy bármely más felhatalmazott személyen kívül más javította vagy módosította; és/vagy
 • a Termék vagy Termékek hibája a termék átadásától számított 2 (két) éves határidő lejárta után nyilvánult meg és/vagy a hibás Termék vagy Termékek kijavítására vagy cseréjére vonatkozó kérelem elküldését követő 2. két) hónap a hiba felfedezésétől számítva a Fogyasztó Felhasználó számára; a Hivatásos Felhasználó nem tartotta tiszteletben a cikkben meghatározott korlátozási és jogvesztő feltételeket. 1495 tőkehal. civil; és/vagy
 • a hibák (részben vagy egészben) helytelen használatból, nem rendeltetésszerű használatból vagy tárolásból, karbantartásból vagy esetleges beszerelésből erednek, amelyet a gyártótól, az eladótól vagy más felhatalmazott személytől eltérő személy végez – vagy a mellékelt utasítások betartása nélkül. a leszállított Termékekkel; és/vagy
 • a Felhasználó a Szerződés megkötésekor tisztában volt a hibával, és azt rendes gondossággal nem hagyhatta figyelmen kívül; és/vagy
 • a hiba a Felhasználó által biztosított utasításokból vagy anyagokból ered.

A Felhasználót kifejezetten tájékoztatják, és tudomásul veszi, hogy az Eladó által fizetendő bármely és/vagy további jótállás kizárt (például kereskedelmi garancia, stb.).

Magánélet:

Az egyik Féltől a másikhoz a jelen Feltételek szerint továbbított Személyes Adatokat a fogadó Fél a hatályos jogszabályoknak megfelelően a jelen szerződéses jogviszonyhoz szorosan kapcsolódó és ehhez kapcsolódó célokra használja fel. Mindegyik Fél beleegyezik és garantálja, hogy az ilyen Adatokat a fent említett céloknak megfelelően kezelik és tárolják.

A Személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, hogy a Felhasználó figyelmesen olvassa el az itt elérhető Adatvédelmi nyilatkozatot.

Különféle:

 • Jelen Általános Feltételek teljes egészében tartalmazzák a Felek között létrejött megállapodásokat, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi, azonos tárgyú megállapodást. Az itt foglaltakkal kiegészített vagy attól eltérő megállapodásokat a Feleknek írásban kell megalkotniuk, és az utóbbiaknak alá kell írniuk.
 • A jelen Feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, érvénytelensége vagy érvénytelensége az olasz jogrendszer szerint nem semmisíti meg vagy veszélyezteti a fennmaradó rendelkezések érvényességét vagy érvényességét a Felek vonatkozásában.
 • A jelen Feltételekből származó jogok és képességek gyakorlásának Eladó általi elmulasztása semmilyen módon nem jelenti az arról való lemondást, és puszta tolerancia cselekményének kell tekinteni.
 • Jelen Feltételek nem hoznak létre társasági vagy társulási kapcsolatot a Felek között, és nem kötnek közöttük képviseleti jogviszonyt, ezért egyik Fél sem jogosult a másik Fél nevében és érdekében eljárni.
 • Eltérő rendelkezés hiányában a Felek között a jelen Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kommunikációt írásban kell megtenni, és akkor tekinthető hatékonyan és érvényesen végrehajtottnak, ha azt a másik Fél a cikkben megjelölt címekre megkapja. 1 vagy bármely más elérhetőségre, amelyet változás esetén mindkét Fél köteles előre közölni a másikkal.

Alkalmazandó jog és illetékes bíróság:

 • A jelen Feltételekre az olasz jog az irányadó.
 • Különösen a Fogyasztónak minősülő Felhasználó által vásárolt Termékek nem csak a jelen Feltételek, hanem a 206/2005. számú törvényerejű rendelet (ún. fogyasztóvédelmi kódex) és a n. értelemszerűen 70/2003.
 • A Professzionálisnak minősülő Felhasználó által végrehajtott Termékvásárlásra azonban kizárólag a jelen Feltételek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, az itt nem meghatározott mértékben.
 • A jelen Feltételek érvényességével, hatékonyságával, értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos, és különösen az egyes vásárlási megrendelésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó viták esetén, valamint a Felhasználó által az Oldalon történő navigációval vagy bármely Szolgáltatás használatával kapcsolatos viták esetén. /vagy az Oldalon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott funkcionalitás esetén az Arezzo Bíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezik, kivéve a Fogyasztói Kódex értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználó lakóhelye vagy választott lakóhelye szerinti kötelező bíróságot.
 • A fentiekben megjelölt jogvitákban opcionálisan a 28/2010. sz. törvényerejű rendeletben foglalt, vagy egyéb jogszabályi rendelkezésekben meghatározott közvetítői eljárások igénybevétele is lehetséges.
 • A művészet értelmében és céljaira. számú EU-rendelet 14. §-a. 524/2013. számú határozatában közöljük az EU ODR (Online Dispute Resolution) platform eléréséhez vezető linket: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Close Menu

Telefon:
+39 0577306018

E-mail:
info.instant@toscanita.it

Hivatal:
Via Pier Capponi, 69 50132 Firenze

Gyàrtàsi központ:
Colligiana tartományi út 27 Helyszín: Il Casone
53035 Monteriggioni (SI)